93. VĚK běží od 20 Jul 2024 20:00 Online 1 člověk Čas serveru 22 Jul 2024 16:04


Brnění a jeho doplňky
Bugy a jejich hlášení
Cantina
Creep
Doplňky
Drogy
Gildy
Holozáznam
Jezdecká zvířata
Karma
Lodě a vše kolem nich
Novinky pro příští věk
Perky a skilly
Planety
Procházení okolí
Rasy a povolání
Registrace a tvorba postavy
Souboje
Speedery
Taktiky pro začátečníky
Tituly
Úkoly
Vlastnosti postavy
Vybavení
Vysvětlivky
Zbraně
Batohy
Boty
Brnění
Creep
Drogy
Gildy
Helmy
Jezdecká zvířata
Karma
Krystaly
Komplety
Komplety (vesmír)
Lodě
Motory
Opasky
Pancíře
Perky
Rasy
Speedery
Skilly
Systémy
Tituly
Upgrade helem a bot
Vybavení
Vybavení (lodě)
Vybavení (speciální)
Zbraně
Zbraně (lodě)VLASTNOSTI POSTAVY

Každý člověk nebo, lépe řečeno tvor v galaxii je svým způsobem jedinečný. Tato jedinečnost je dána jeho charakterem a jeho vlastnostmi, jak fyzickými tak psychickými. Tyto vlastnosti je dělají jedinečným a určují částečně jejich vývoj.

STRENGTH

 • Strength, síla; charakterizuje fyzické možnosti vaší postavy

 • Za každý bod STRENGTH dostanete za jeden tah při tréninku 0.04 bodu ke konstantní hodnotě 1.0 do damage

 • Za každý bod STRENGTH dostanete při přechodu na další level 4 + 0.4 za každý bod ST do damage

 • hodnota STRENGTH - 1 = X , kde X je hodnota, kolik celkem unese vaše postava v rukách (nosnost je však ovlivněna i titulem)
 • Pokud máte v rukou těžší zbraň(e) než unesete (v závislosti, kdy vám některá část výzbroje snižuje ST), tak automaticky dostáváte postih. Za každé kg přesahují vaši nosnost rukou získáváte postih v podobě -10% damage, -10% hitpoints, -1 AGILITY


 • STRENGTH TRÉNINK NOSNOST (RUCE)
  STRENGTH 11.04 dmg / tah0 kg
  STRENGTH 21.08 dmg / tah1 kg
  STRENGTH 31.12 dmg / tah2 kg
  STRENGTH 41.16 dmg / tah3 kg
  STRENGTH 51.2 dmg / tah4 kg
  STRENGTH 61.24 dmg / tah5 kg
  STRENGTH 71.28 dmg / tah6 kg
  STRENGTH 81.32 dmg / tah7 kg
  STRENGTH 91.36 dmg / tah8 kg
  STRENGTH 101.4 dmg / tah9 kg  Příklad:
  Vaše hodnota STRENGTH je 8, proto při tréninku damage dostanete za jedno kolo 1.32 bodu, při přechodu na další level získáte 7.2 bodu do damage a nosnost vašich rukou dohromady je 7 kilogramů, takže můžete mít v rukou zbraně o celkové hmotnosti maximálně 7 kg, přičemž pokud jedna z nich váží 4 nebo 5 kg, můžete mít dvě zbraně pouze v případě, pokud máte příslušný titul
ENDURANCE

 • Endurance, odolnost; určuje odolnost, houževnatost a výdrž vaší postavy

 • Za každý bod ENDURANCE dostanete při tréninku za jeden tah 0.04 bodu ke konstantní hodnotě 1.0 do hitpoints

 • Za každý bod ENDURANCE dostanete při přechodu na další level 4 + 0.4 za každý bod EN do hitpoints

 • Hodnota ENDURANCE ovlivňuje vaši pauzu po vesmírném souboji (více v jiné sekci HELPu - Lodě a vše kolem nich)

 • Hodnota ENDURANCE * 2 = Y, kde Y je hodnota, kolik celkem unese vaše postava v batohu
 • Pokud máte v batohu těžší item(y) než unesete (v závislosti, kdy vám některá část výzbroje snižuje EN), tak automaticky dostáváte postih. Za každé kg přesahující vaši nosnost batohu získáváte postih v podobě -5% damage, -5% hitpoints, -1 AGILITY


 • ENDURANCE TRÉNINK NOSNOST (BATOH)
  ENDURANCE 11.04 hp / tah2 kg
  ENDURANCE 21.08 hp / tah4 kg
  ENDURANCE 31.12 hp / tah6 kg
  ENDURANCE 41.16 hp / tah8 kg
  ENDURANCE 51.2 hp / tah10 kg
  ENDURANCE 61.24 hp / tah12 kg
  ENDURANCE 71.28 hp / tah14 kg
  ENDURANCE 81.32 hp / tah16 kg
  ENDURANCE 91.36 hp / tah18 kg
  ENDURANCE 101.4 hp / tah20 kg  Příklad:
  Vaše hodnota ENDURANCE je 7, proto při tréninku hitpoints dostanete za jedno kolo 1.28 bodu, při přechodu na další level získáte 6.8 bodu do hitpoints a maximální nosnost vašich zad (batohu) je 14 kilogramů (takže můžete mít v batohu klidně Scouttrooper armor s váhou 5kg, Laser Carabine s váhou 3kg, Armor Repair Kit s váhou 3kg a Jetpack s váhou dalších 3kg; tímto jste plně vytíženi v batohu)
CHARISMA

 • Charisma, osobní kouzlo; ovlivňuje sympatie vašeho okolí k vaší osobě a jejich chování vůči vám (myšleno NPC, nikoliv ostatní hráče )

 • Střední hodnota je 5 (100% cena na černém trhu), nižší hodnota pro vás znamená vyšší ceny na černém trhu a vyšší hodnota naopak přináší slevy, orientačně jsou rozdíly cca 4% za jeden bod CHARISMA

 • CHARISMA významně ovlivňuje zisk z jednotlivých povolání

 • Hodnota CHARISMA také ovlivňuje částku, jež obdržíte při prodeji zpět na černý trh a výsledná cena je 0.5+CHARISMA*0.015 původní (základní) ceny věci

 • Prodejní cena zpět na černý trh nemůže být vyšší, než cena nákupní z černého trhu. Pokud se tak stane, prodejní cena se automaticky srovná s cenou nákupní, takže poté nakupujete a prodáváte v poměru 1:1

 • Charisma ovlivňuje transakci od gildy (viz gildy)

 • Nejnižší možná cena při nákupu a současně nejvyšší možná cena při prodeji je stanovena fixně jako 65% původní (základní) ceny věcí a nemůže být nikterak překročena (ani pomocí perků a jiných bonusů)

 • Pokud máte CHARISMA 7 a vyšší tak získáte +1 bod respektu při útoku


 • CHARISMA NÁKUP PRODEJ
  CHARISMA 1116 %51.5 %
  CHARISMA 2112 %53 %
  CHARISMA 3108 %54.5 %
  CHARISMA 4104 %56 %
  CHARISMA 5100 %57.5 %
  CHARISMA 696 %59 %
  CHARISMA 792 %60.5 %
  CHARISMA 888 %62 %
  CHARISMA 983.9 %63.5 %
  CHARISMA 1079.9 %65 %


 • Pokud jste přihlášení, tabulka je ovlivněna vaším karmickým titulem a perky, které vlastníte


 • Příklad:
  Hodnota vašeho CHARISMA je 9, takže ceny na černém trhu budou zredukovány na 83,9% normálních cen (tj. co stálo 2000 creditů, bude stát jen 1578 creditů), při zpětném prodeji věcí na černý trh dostanete zpět také podstatně více než normálně (místo 1000 získáte 1270 creditů)

INTELLIGENCE

 • Inteligence, vzdělanost; zdravý lovecký rozum a schopnost učit se

 • Na hodnotě vaší INTELLIGENCE záleží kolik zkušeností (expů) z jednotlivých činností dostanete. Jako střední hodnota je bráno 5, každý bod do plusu nebo do mínusu upravuje získané expy gildě o 4% taktéž do plusu nebo do mínusu

 • INTELLIGENCE rovněž z části ovlivňuje šanci na úspěšnou krádež

 • INTELLIGENCE mírně ovlivňuje cenu zboží (střední hodnota je 5, nižší hodnota pro vás znamená větší cenu na trhu a vyšší hodnota znamená nižší cenu na černém trhu, rozdíly jsou +-1%

 • Na základě vaší INTELLIGENCE se vypočítává úbytek efektivity drog, čím vyšší INTELLIGENCE, tím menší úbytek efektivity

 • INTELLIGENCE silně ovlivňuje zjišťování informací o hráči; v závislosti na ní poté zjišťujete více informací, čím je INTELLIGENCE vyšší, popřípadě posudek NPC je přesnější s vyšší INTELLIGENCE

 • Čím větší máte INTELLIGENCE, tím méně potřebujete respektu pro postup na vyšší titul

  INTELLIGENCE STUPEŇ 2 STUPEŇ 3 STUPEŇ 4
  INTELLIGENCE 188 bodů221 bodů445 bodů
  INTELLIGENCE 285 bodů215 bodů435 bodů
  INTELLIGENCE 381 bodů206 bodů422 bodů
  INTELLIGENCE 476 bodů196 bodů407 bodů
  INTELLIGENCE 570 bodů185 bodů390 bodů
  INTELLIGENCE 664 bodů172 bodů371 bodů
  INTELLIGENCE 757 bodů158 bodů350 bodů
  INTELLIGENCE 849 bodů144 bodů328 bodů
  INTELLIGENCE 941 bodů128 bodů304 bodů
  INTELLIGENCE 1033 bodů111 bodů279 bodů • Příklad:
  Pokud bude vaše INTELLIGENCE třeba 4, tak gilda bude dostávat pouze 96% expů z normálního zisku, tudíž pokud napadnete úspěšně třeba hráče z kterého by normálně bylo 250 expů, vy dostanete pouze 240 expů
AGILITY

 • Agility, hbitost; ovlivňuje vaši pohyblivost, hbitost vašich útoků a vaši čilost

 • Za každý bod AGILITY ze vám přidává 0.6% na kritický zásah nepřítele (soupeři je udělen takový damage, že mu vždy podlehne (pokud nedojde k použití Evasion atd.) )

 • AGILITY ovlivňuje také výběr skillů, které vám budou při překročení sudých levelů nabídnuty, protože skilly, které můžete vlastnit, jsou dány levelem a hodnotou AGILITY

 • Pokud se někdy po získání skillu stane, že nebudete mít dostatečné AGILITY pro daný skill, skill se stane nefunkční a v Infu o postavě se pod jeho obrázkem zobrazí N/A

 • Na AGILITY také závisí jakou únavu z lovu creepu budete dostávat, základní hodnota únavy je 8.5% a každý bod AGILITY snižuje získanou únavu o 0.5%. Výsledná únava je celé číslo (zaokrouhleno dolů)

 • AGILITY rovněž z části ovlivňuje šanci na úspěšnou krádež

 • Pokud máte AGILITY 7 a vyšší tak máte +1Armor, pokud však dosáhnete AG 7 nějakými bonusy (brněním,perkem, itemy atd), tak +1armor nezískáte


 • Příklad:
  AGILITY máte 6, takže šanci na kritický zásah soupeři máte o 3.6% více, budete moci používat skilly do AGILITY 6 (třeba Impale, Shadow Strike atp. a všechny nižším nárokem na AG) a za jeden lov creepu dostanete 5% únavy.
LUCK

 • Luck, štěstí; každý má někdy štěstí a někdy smůlu. Vyšší hodnota zde však zvyšuje šanci na prvně jmenovanou možnost

 • LUCK ovlivňuje výběr perků, které vám budou při překročení sudých levelů nabídnuty, protože perky, které můžete vlastnit, jsou dány levelem a hodnotou LUCK

 • Pokud se někdy po získání skillu stane, že nebudete mít dostatečný LUCK pro daný perk, perk se stane nefunkční a v Seznamu perků se jeho název zbarví do červena

 • Za každý bod LUCK se vám přidává 0.4% na kritický zásah nepřítele

 • LUCK rovněž z části ovlivňuje šanci na úspěšnou krádež

 • LUCK ovlivňuje i rozmezí, jak moc se může lišit damage creepu od standardní hodnoty


 • Příklad:
  Máte hodnotu LUCK 5, šance na kritický zásah je tedy o 2% větší a můžete si vybírat perky do LUCK 5 (Wind Walk, Dancing In The Rain atp. a všechny nižší)

[Novinky]   [Přihlášení]   [Info]   [Autoři]   [Registrace]   [Aktivace účtu]   [Výsledky věků]   [TOP 10]   [Tutorial]   [Help]   [Pravidla]

© by Sandro 2005-2024
Bounty Hunter, Star Wars and all related characters, names and terminology © Lucasfilm Ltd.
The Bounty Hunter's Guild is a non-profit web site.